دین و زندگی یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
دین و زندگی یازدهم جلسه اول ویدئو ویدیو کلاس خصوصی در صورتی که دانش آموز مجموعه مفید هستید وارد اکانت…
20,000 تومان

فلسفه یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
فصل دهم : چیستی انسان جلسه اول ویدئو ویدیو کلاس خصوصی در صورتی که دانش آموز مجموعه مفید هستید وارد…
20,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
فصل هفت گفتار دو ویدئو ویدیو کلاس خصوصی در صورتی که دانش آموز مجموعه مفید هستید وارد اکانت خود شوید…
20,000 تومان

فارسی یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
درس چهاردهم بخش اول ویدئو ویدیو کلاس خصوصی در صورتی که دانش آموز مجموعه مفید هستید وارد اکانت خود شوید…
20,000 تومان

فیزیک یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
فیزیک یازدهم جلسه اول ویدئو ویدیو کلاس خصوصی در صورتی که دانش آموز مجموعه مفید هستید وارد اکانت خود شوید…
20,000 تومان

ریاضی یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
فصل دو : تابع مرور درس یک و دو ویدئو ویدیو کلاس آنلاین خصوصی در صورتی که دانش آموز مجموعه…
20,000 تومان