علوم و فنون دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
علوم و فنون دوازدهم جلسه اول ویدئو ویدیو کلاس خصوصی در صورتی که دانش آموز مجموعه مفید هستید وارد اکانت…
20,000 تومان

فلسفه دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
درس دهم جلسه اول ویدئو ویدیو کلاس خصوصی در صورتی که دانش آموز مجموعه مفید هستید وارد اکانت خود شوید…
20,000 تومان

زبان انگلیسی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
زبان انگلیسی دوازدهم جلسه اول ویدئو ویدیو کلاس خصوصی در صورتی که دانش آموز مجموعه مفید هستید وارد اکانت خود…
20,000 تومان

عربی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
عربی دوازدهم جلسه اول ویدئو ویدیو کلاس خصوصی در صورتی که دانش آموز مجموعه مفید هستید وارد اکانت خود شوید…
20,000 تومان

شیمی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
فصل چهار : شیمی راهی به سوی آینده جلسه اول ویدئو ویدیو کلاس خصوصی در صورتی که دانش آموز مجموعه…
20,000 تومان

شیمی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
شیمی دوزادهم جلسه اول ویدئو ویدیو کلاس آنلاین خصوصی در صورتی که دانش آموز مجموعه مفید هستید وارد اکانت خود…
20,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
فصل هفت گفتار یک ویدئو ویدیو کلاس آنلاین خصوصی در صورتی که دانش آموز مجموعه مفید هستید وارد اکانت خود…
20,000 تومان

ریاضی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
ریاضی دوازدهم جلسه اول ویدئو ویدیو کلاس خصوصی در صورتی که دانش آموز مجموعه مفید هستید وارد اکانت خود شوید…
20,000 تومان