ریاضی هفتم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
فصل هفتم : توان وجذر مفهوم توان بخش اول خصوصی در صورتی که دانش آموز مجموعه مفید هستید وارد اکانت…
20,000 تومان

ریاضی نهم

5.00 1 رای
20,000 تومان
فصل ششم:معادلات خط شیب خط و عرض ازمبدا بخش اول خصوصی در صورتی که دانش آموز مجموعه مفید هستید وارد…
20,000 تومان

ریاضی هشتم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
فصل هفتم : توان وجذر تقسیم اعدا توان دار بخش اول خصوصی در صورتی که دانش آموز مجموعه مفید هستید…
20,000 تومان

زبان انگلیسی هشتم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
درس ششم جلسه اول ویدئو ویدیو کلاس درحال بارگذاری... جلسه دوم ویدئو ویدیو کلاس خصوصی در صورتی که دانش آموز…
20,000 تومان

عربی هشتم

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
درس هشتم جلسه اول ویدئو ویدیو کلاس درحال بارگذاری... جلسه دوم ویدئو ویدیو کلاس خصوصی در صورتی که دانش آموز…
20,000 تومان