مدرسه مجازی ...

مجموعه آموزشی مفید فردوس

دبیرستان دوره دوم

دانش آموز عزیز جهت استفاده از کلاس هایی که قبلا ویدیو آن ضبط شده است میتوانید با توجه به پایه تحصیلی خود کلاس مورد نظر را انتخاب کنید و همچنین جهت ورود به کلاس های آنلاین که به صورت همزمان درحال پخش میباشد روی گزینه پلتفرم کلاس آنلاین دوره دوم کلیک کنید.

کلاس های

پایه دوازدهم

کلاس های

پایه یازدهم

کلاس های

پایه دهم