مدرسه مجازی ...

مجموعه آموزشی مفید فردوس

دبستان

دانش آموز عزیز جهت استفاده از کلاس هایی که قبلا ویدیو آن ضبط شده است میتوانید با توجه به پایه تحصیلی خود کلاس مورد نظر را انتخاب کنید و همچنین جهت ورود به کلاس های آنلاین که به صورت همزمان درحال پخش میباشد روی گزینه پلتفرم کلاس آنلاین دوره دوم کلیک کنید.

کلاس های

پایه اول ابتدایی

کلاس های

پایه دوم ابتدایی

کلاس های

پایه سوم ابتدایی

کلاس های

پایه چهارم ابتدایی

کلاس های

پایه پنجم ابتدایی

کلاس های

پایه ششم ابتدایی