مدرسه مجازی ...

مجموعه آموزشی مفید فردوس

دبیرستان دوره اول

دانش آموز عزیز جهت استفاده از کلاس هایی که قبلا ویدیو آن ضبط شده است میتوانید با توجه به پایه تحصیلی خود کلاس مورد نظر را انتخاب کنید و همچنین جهت ورود به کلاس های آنلاین که به صورت همزمان درحال پخش میباشد روی گزینه پلتفرم کلاس آنلاین دوره اول کلیک کنید.

کلاس های

پایه نهم

کلاس های

پایه هشتم

کلاس های

پایه هفتم